Оновлений веб-сайт СумДУ працює у бета-режимі, стара версія: https://old.sumdu.edu.ua. Питання та пропозиції приймаються за адресою: info@linet.sumdu.edu.ua
25
Понеділок
березня
хмарно
2° C
Погода в кампусах СумДУ (м.Суми)

Низкою нових здобутків відзначилися студенти Сумського державного університету у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт. Вони стали кращими в Україні, представивши свої дослідження за напрямами «Машинознавство», «Економіка підприємства», «Економічна кібернетика», «Маркетинг», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Юридичні науки».

28-30 березня у СумДУ пройшла Підсумкова науково-практична конференція в рамках Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із групи спеціальностей «Машинознавство». Студент СумДУ Андрій Кармаза успішно представив наукову роботу на тему: «Сруктурно-функціональне моделювання процесу проектування верстатних пристроїв». Наукові керівники роботи, яка високо оцінена конкурсною комісією та нагороджена дипломом I ступеня - к.т.н., доцент Віталій Іванов та доцент Світлана Ващенко.

Також дипломом I ступеня нагороджений Богдан Басов за наукову роботу «Розробка 4-координатного гоніометра для юстирування світлової оптики транспортних засобів». Наукові керівники роботи – к.т.н., доцент Микола Коротун, д.т.н., професор Дмитро Криворучко.

Цей конкурс проводиться з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи, згуртування і творчого піднесення студентів технічних ВНЗ України.

21 березня студентка навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені О.Балацького (спеціальність «Економіка підприємства») Тетяна Якушко виборола призове місце та отримала диплом другого ступеню у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці» (секція «Економіка праці»). Її наукове дослідження, представлене у галузі «Економіка та управління підприємствами», присвячувалося актуальній проблемі вдосконалення механізмів формування мінімальної заробітної плати в Україні. Керівниками наукової роботи є співробітники кафедри економіки та бізнес-адміністрування: д.е.н., проф. Ірина Сотник та к.е.н, проф. Олександр Карпіщенко.

22-24 у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Математичні методи, моделі в економіці». До участі в конкурсі було подано 80 студентських наукових робіт (92 автори із 39 ВНЗ). Для участі у другому турі, який проводився у вигляді науково-практичної конференції, було відібрано 20 робіт. Сумський державний університет представляв студент навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» (спеціальність «Економічна кібернетика») Сергій Миненко з роботою на тему «Дослідження впливу економічного розвитку країни на рівень тероризму» (науковий керівник – к.е.н., ст. викладач кафедри економічної кібернетики Ольга Синявська). За результатами конкурсу його було нагороджено дипломом ІІ ступеня.

29 березня відбувся Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів вищих навчальних закладів освіти зі спеціальності “Маркетинг”. Серед понад 100 робіт студенти спеціальності «Маркетинг» СумДУ здобули призові місця. Так, дипломами ІII ступеня нагороджені Анна Кирилова (науковий керівник – д.е.н., проф. Вікторія Божкова); Олександра Бреус (науковий керівник – к.е.н., доц., доц. Олена Біловодська).

31 березня студенти спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямом «Економіка та управління підприємствами». Як результат - студентки Світлана Кальченко і Карина Безсмертна отримали третє призове місце та нагороджені дипломами 3-го ступеню. Науковим керівникам - д.е.н., проф. Леоніду Таранюку Л.М. та к.е.н. Олександрі Кубатко вручена грамота за підготовку переможців конкурсу наукових робіт.

Команда навчально-наукового інституту права СумДУ також повернулася з вагомою перемогою зі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком «Юридичні науки», який проходив у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого (м. Харків). За результатами прилюдного захисту наукових робіт студенти були нагороджені дипломами: І ступеня – Євгенія Бехтер (науковий керівник д.ю.н., проф. Б.Деревянко), ІІ ступеня – Аліна Стеблянко (науковий керівник д.ю.н., доц. Михайло Бурбика та к.ю.н. Олег Рєзнік), ІІІ ступеня – Алла Василенко (науковий керівник к.ю.н., доцент Владислава Завгородня та к.ю.н. М.Кунцевич), ІІІ ступеня – Анастасія Грунченко, Ярослав Северин (науковий керівник д.ю.н., проф. Б.Деревянко).

Науковці СумДУ відвідали із робочою поїздкою Китайський інститут ядерної енергетики
218
22 березня 2019
11-15 березня делегація українських вчених під координацією науково-дослідного інституту енергоефективності Сумського державного університету відвідала місто Ченду (КНР). Науковці зустрілися з представниками Китайського інституту ядерної енергетики, для якого будуть розробляти і проектувати головний насос для енергетичної установки. Загалом до виконання проекту залучені фахівці низки провідних установ і організацій:  ДК «Укрспецекспорт», СумДУ, НТУУ «КПІ» (м. Київ), АТ «ВНДІАЕН» (м. Суми) та Інститут електродинаміки (м. Київ).

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua