Початок події: 2020-06-09
Закінчення події: 2020-06-12

9-12 червня 2020 р. відбудеться 3rd International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE-2020).
DSMIE-2020 – це міжнародний форум із фундаментальних і прикладних досліджень та їх промислового впровадження в інженерії. Основний фокус конференції на широкому спектрі дослідницьких завдань в галузях машинобудування, матеріалознавства, механіки і хімічних технологій, акцентуючи поточні виклики та майбутні тенденції на нові підходи у проектуванні, методах моделювання, використанні автоматизованих систем, розробці програмного забезпечення та інформаційно-комп’ютерних технологій для реалізації стратегії «Індустрія 4.0» при вирішенні інженерних завдань.

DSMIE-2020 об'єднує дослідників із закладів вищої освіти, науково-дослідних інститутів і установ, провідних промислових компаній для просування і популяризації досягнень науки у виробництво. Програма конференції включає в себе пленарні і технічні сесії, круглий стіл, виставку розробок промислових партнерів і багато іншого.
Організаторами конференції є Сумський державний університет, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" та Міжнародна асоціація технологічного розвитку та інновацій.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua