Дата публікації:
22 березня 2019
Кількість переглядів:
552
Поділитися:

21 березня відбулося засідання вченої ради Сумського державного університету. Перше питання порядку денного стосувалося стану та перспектив інтернаціоналізації діяльності СумДУ. Вчена рада заслухала доповіді проректора з науково-педагогічної роботи Володимира Любчака і директора департаменту міжнародної політики Миколи Божка та затвердила «Стратегію інтернаціоналізації СумДУ на 2019-2025 роки».

Також у рішенні визначено завдання щодо активізації грантової діяльності, удосконалення роботи за напрямом академічної мобільності, розширення спектру спеціальностей англомовного дистанційного навчання, міжнародної акредитації освітніх програм тощо. «Інтернаціоналізація пронизує всі сфери діяльності університету, - відзначив голова вченої ради, ректор СумДУ Анатолій Васильєв. – Ми розвиваємо успішний сучасний університет в контексті глобального науково-освітнього простору».

Вчена рада зазначила, що за останні роки Сумський державний університет досяг певних успіхів на шляху інтернаціоналізації діяльності завдяки розвитку співробітництва із зарубіжними університетами, асоціаціями та фондами, активній участі в міжнародних грантових програмах, роботі в рамках спільних наукових та освітніх проектів, організації навчання іноземних громадян, сприяння академічній мобільності, підтримці міжнаціонального культурного середовища. Це підтверджується позиціями у світових рейтингах, участю в найбільш масштабних грантових програмах, розвитком партнерства з провідними університетами світу тощо, - йдеться в преамбулі рішення.

Другим питанням вчена рада розглянула стан фінансового забезпечення університету, ухвалила річний звіт за 2018 рік та фінансовий план на 2019 рік, обсяг коштів, які є фінансовою основою студентського самоврядування на 2019 рік, в розмірі 0,5 відсотка власних надходжень, отриманих СумДУ від основної діяльності університету. У своїй доповіді проректор з науково-педагогiчної роботи та фінансово-економічної діяльності Володимир Касьяненко відзначив стабільний фінансовий стан, навів позитивну динаміку зростання фінансового ресурсу університету.

«Політика щодо диверсифікації фінансових надходжень та нарощення їх обсягів забезпечила стале зростання доходів університету до рівня майже 600 млн. грн. у 2018 році та стабільний розвиток університету, при цьому ця політика має соціально спрямований характер», - зазначив проректор. Також він звернув увагу на впровадження в університеті механізмів ефективного та раціонального використання коштів, стимулювання розвитку надання додаткових платних послуг різної спрямованості на умовах самофінансування.

Тривале обговорення та дискусію викликало третє питання порядку денного  - «Про стан організації підсумкової атестації на кафедрі маркетингу та управління інноваційною діяльністю». Розглянувши питання, вчена рада констатувала, що кафедра «при проведенні атестації студентів протягом 2015-2018 років допускала систематичні, грубі та масштабні порушення загальноуніверситетської нормативної бази». Було ухвалено рішення – створити в організаційній структурі Навчально-наукового інституту фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького кафедру маркетингу, як випускову, що провадить освітню, методичну та наукову діяльність за спеціальністю «Маркетинг». За рішенням вченої ради, формування екзаменаційної комісії з підсумкової атестації здобувачів вищої освіти спеціальності «Маркетинг» 2019 року випуску буде організовано шляхом залучення фахівців з інших кафедр СумДУ з відповідною професійною кваліфікацією, а також з числа викладачів інших закладів вищої освіти та представників роботодавця.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua