Початок події: 2019-10-01
Закінчення події: 2019-10-23
Статус події: new

Сумський державний університет з 1 по 23 жовтня 2019 р. оголошує додатковий прийом за заочною та дистанційною формами навчання на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» для вступу на старші курси за освітнім ступенем «бакалавр» та для вступу за освітнім ступенем «магістр» виключно за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Заяви та документи приймаються у приміщенні приймальної комісії (кімната Ц 339).

На старші курси на основі ОКР «молодший спеціаліст» за освітнім ступенем «бакалавр» за наступними спеціальностями:

 

За освітнім рівнем «магістр» за наступними спеціальностями:

 

За додатковою інформацією звертатися до приймальної комісії за адресою: м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, центральний корпус, кімната 339 або за телефоном приймальної комісії (095) 460-87-31.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua