Дата публікації:
03 вересня 2018
Кількість переглядів:
1583
Поділитися:

31 серпня в Сумському державному університеті відбулася серпнева нарада науково-педагогічних працівників. В ході засідання було підбито підсумки роботи в 2017-2018 навчальному році та визначено основні завдання на новий навчальний рік. У заході взяли участь: керівництво університету, керівники інститутів, факультетів та кафедр, начальники служб, викладачі вишу.

Про формування контингенту студентів за денною формою навчання та про освітню діяльність в університеті звітував перший проректор Василь Карпуша. За виведеними даними лідерство по зарахуванню на перший курс денної форми навчання впевнено тримає факультет електроніки та інформаційних технологій; на другому місці – навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені О.Балацького, на третьому – навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС». Також проректор розповів про особливості ступної кампанії-2018, зокрема, про вступ на магістратуру, формування штату викладачів, затребуваність освітніх програм і т.д. Василь Данилович зазначив, що серед критеріїв науково-педагогічної діяльності ключовими є: подальше поширення інноваційних технологій навчання, запровадження змішаної моделі навчання, в тому числі з використанням масових відкритих on-line курсів; гнучкість і варіативність системи оцінювання, її індивідуалізація відповідно до об’єктивної відмінності рівнів програм підготовки, їх спрямованості, специфіки навчальних дисциплін та програмних результатів навчання тощо; повне впровадження оцінювання стану організації освітнього процесу здобувачами вищої освіти. Як позитив також було відзначено зростання кількості призових місць, здобутими студентами у Всеукраїнських студентських олімпіадах.

Про заочно-дистанційну освіту та підвищення кваліфікації доповідав проректор Олександр Володимирович Бріжатий. Серед довгострокових програм підвищення кваліфікації у 2017-2018 найбільш потужно працювали програми з інноваційної педагогічної діяльності та інтенсивні курси англійської мови. У загальному – багато співробітників СумДУ (а саме – 550 чоловік) взяли участь у короткотермінових програмах підвищення кваліфікації. Це майже вдвічі більше, ніж у минулому, 2016-2017 навчальному році. Збільшилася кількість і тих, хто взяв участь у програмах, спрямованих на підвищення кваліфікації міжнародного рівня. Були популярними й платні освітні послуги з підвищення кваліфікації (загалом по СумДУ). Найбільш активні: кафедри електроенергетики, технічної теплофізики, управління, бухгалтерського обліку та оподаткування; іноземних мов; мовної підготовки іноземних громадян;психології, політології та соціокультурних технологій;германської філології; АГП та ФЕБ; кримінально-правових дисциплін та судочинства;акушерства та гінекології;інфекційних хвороб;загальної хірургії;радіаційної медицини та фтизіатрії.

«Забезпечення сталого розвитку сучасного інноваційного університету. Академічний кейс викладача» - такою була тема виступу проректора Володимира Любчака. На початку своєї доповіді він розповів про оцінку успішності СумДУ в розрізі світового освітнього простору. Так, СумДУ включено до баз даних Шанхайського рейтингу та Times Higher Education. У рейтингу QS це - єдиний університет з України; також він - у топ-150 кращих молодих університетів світу; у топ-3% кращих університетів світу. СумДУ знаходиться у четвірці кращих вишів України у рейтингах Webometrics та uniRank,у трійці кращих класичних університетів України за рейтингом «ТОП – 200».

В академічному кейсі викладача, зі слів проректора, має бути професійна спроможність забезпечити належну якість академічної діяльності, надання якісних освітніх послуг. Для цього необхідно продовжувати впроваджувати системи забезпечення та контролю якості вищої освіти, здійснювати трансформацію традиційного навчального процесу завдяки технологіям e-learning, педагогічним інноваціям, впроваджувати англомовні проекти дистанційного навчання; проекти відкритого доступу до академічних курсів «Екзаменаріум», «Пробне ЗНО» тощо. «Вимога часу та вимога наших студентів – запроваджувати моделі навчання провідних університетів світу!» - закликав проректор.

«Викладач повинен мати науковий потенціал, здобутки в наукових дослідженнях та активність в трансфері технологій, - говорив Володимир Любчак. - Успішний академічний кейс – це наявність інтернаціоналізації, міжнародної активності, мислення та організації повсякденної роботи за принципом глобалізації». На підтвердження слів було надано таку статистичну інформацію: на 1 липня 2018 року 120 студентів та 20 аспірантів взяли участь у програмах академічної мобільності. СумДУ має партнерів у 40 країнах світу, близько 200 грантів із залученням фінансування біля сотні організацій-грантодавців. Однак проректор висловив сподівання на покращення міжнародної активності штатних викладачів та співробітників. В університеті запроваджено систему мотивації – біля 10 наказів ректора про преміювання за міжнародну активність. Щодо ІТ-компетентності та інноваційності, то в університеті збільшено кількість комп’ютерів, комп’ютерних класів, мультимедійних аудиторій, Wi-Fi-точок, впроваджено додаткові програмно-технічні та організаційні заходи захисту. «Сталий розвиток та успішність університету – це благополуччя та розвиток кожного з нас, можливість продемонструвати втілення моделі соціуму європейського типу» - такими словами завершив свій виступ Володимир Любчак.

Проректор з наукової роботи Анатолій Чорноус представив діаграми зростання кількості та обсягів держбюджетних науково-дослідних робіт і наукової господарчо-договірної та грантової тематики. Обсяг держбюджетних НДР у 2017-2018 навчальному році зріс до 22,8 млн грн, що вполовину більше, ніж у минулому. Окрему увагу проректор приділив динаміці публікацій у виданнях, що індексуються БД Scopus. На сьогодні університет має Індекс Гірша - 35. Анатолій Чорноус відзначив зростання обсягів державного замовлення до аспірантури (95 проти 88 у 2017 році). З цією цифрою СумДУ знаходиться на 4 місці серед провідних університетів України. Було окреслено й строки проведення додаткової вступної кампанії до аспірантури у 2018 році: початок прийому документів: з 1 жовтня, зарахування: з 1 листопада.

Підсумовуючи проведення конференції, ректор Анатолій Васильєв назвав минулий навчальний рік успішним. Успішності, з його слів, було досягнуто тільки завдяки спільній напруженій діяльності всього колективу. Також він зазначив, що університет має суттєві здобутки, серед яких – входження до провідних світових рейтингів, зокрема, до каталогів кращих дослідницьких університетів світу від Шанхайського рейтингу та рейтингу Times Higher Education, а також рейтингу QS World University Rankings, де кваліфікується як університет з високою дослідницькою продуктивністю. За цим рейтингом СумДУ входить до 150 «молодих» вишів світу, які швидко розвиваються. «Серед основних завдань навчального року, який ми розпочали: знайти баланс між універсальною компетентністю та практично-орієнтованими завданнями», - говорив ректор.

Очільник закладу привітав науково-педагогічних працівників, співробітників та студентів з початком нового навчального року. Він подякував усім за плідну роботу протягом попереднього навчального року й відзначив, що незважаючи на усі труднощі університет пройшов 2017-2018 н. р. достойно та успішно.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua