Оновлений веб-сайт СумДУ працює у бета-режимі, стара версія: https://old.sumdu.edu.ua
Дата публікації:
13 квітня 2018
Кількість переглядів:
1449
Поділитися:

12 квітня відбулося засідання вченої ради Сумського державного університету. На порядок денний виносилося два основних питання: «Стан реалізації мовної політики університету та впровадження основних заходів відповідної цільової програми, передусім в частині забезпечення якості викладання іноземних мов» та «Реалізація місії університету «Освіта упродовж усього життя» через систему підтвердження кваліфікації сторонніх осіб та надання другої вищої освіти; стан та перспективи».

На початку засідання вченої ради ректор Анатолій Васильєв від імені всього колективу привітав з 85-річчям заслуженого професора, завідувача кафедри опору матеріалів і машинознавства СумДУ, голову Конференції трудового колективу Івана Борисовича Карінцева.

Щодо мовної політики доповідав перший проректор Василь Карпуша. Серед основних завдань цільової комплексної програми: якість викладання іноземних мов, запровадження англомовних освітніх програм, стан володіння іноземними мовами співробітників та викладачів, діяльність центрів мовної підготовки, академічна мобільність, закордонні стажування, закордонні викладачі; висвітлення діяльності університету в іншомовних виданнях та веб-просторі. Цільова комплексна програма «Мовна політика та її реалізація, у тому числі через підвищення рівня володіння іноземними мовами студентами та співробітниками – один із чинників успішності університету в міжнародному науково-освітньому просторі» у СумДУ затверджена у листопаді 2014 року. Сьогодні в університеті впроваджено 12 спеціальностей наскрізної підготовки з англійською мовою: «Медицина», «Комп`ютерні науки», «Міжнародна економіка», «Зовнішньоекономічні відносини», «Міжнародний бізнес», «Менеджмент організацій і адміністрування», «Бізнес-адміністрування», «Бізнес-аналітика», «Економіка підприємства», «Економіка довкілля і природних ресурсів», «Фінанси і кредит», «Фінанси і аудит підприємництва». Першим проректором були також оприлюднені результати проведених опитувань серед викладачів та студентів, які свідчать про те, що більший відсоток прагне покращувати свій рівень володіння іноземними мовами. З огляду на всі приведені факти, вчена рада постановила: розробити систему безперервного професійного розвитку викладачів кафедр іноземних мов, як складову цільової комплексної програми; удосконалити систему навчання/вивчення та оцінювання іноземних мов в університеті; сформувати групи студентів для вивчення іноземних мов за їх рівнем володіння мовою; залучити студентів до позанавчальних заходів з використанням іноземних мов, підвищити привабливість навчальних центрів іноземних мов; з урахуванням рішень вченої ради та рішень ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету розробити проект нової редакції (версія 02) цільової комплексної програми.

По другому питанню доповідав проректор з науково-педагогічної роботи Олександр Бріжатий. Зокрема, він повідомив, що в університеті діють 29 структурних підрозділи, які надають освітні послуги населенню з підвищення кваліфікації. Тоді як у 2017 році виш пропонував 40 програм ПК, то в 2018 їх кількість збільшилася до 61. З його слів реалізація програм з ПК дама можливість покращити якість підготовки науково-педагогічних працівників (НПП); залучити до надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації професійно досвідчених фахівців; оновити перелік і зміст наявних програм; підвищити якість освітньої діяльності з підвищення кваліфікації; забезпечити надання освітніх послуг в системі професійної освіти.

Серед названих лідерів, які надають освітні послуги населенню – факультет іноземної філології та соціальних комунікацій, факультет електроніки та інформаційних технологій, факультет технічних систем та енергоефективних технологій, навчально-науковий інститут права. За обсягом отриманих коштів за надання платних освітніх послуг з підвищення кваліфікації також лідирують ІФСК та Центр професійної та післядипломної освіти СумДУ. На базі СумДУ діє Центр освіти дорослих Education for Life (керівник – Юрій Петрушенко), у якому реалізовуються нові підходи з неформальної освіти дорослих за рахунок міжнародних грантових програм, розвитку міжнародного інформаційного обміну та підвищення професійної і громадянської компетентності дорослого населення. Викладачі, задіяні в системі підвищення кваліфікації як тренери, експерти та тьютори програм, проходять стажування в університетах Сполучених Штатів Америки, Канади, Китаю та університетах Європи. У минулому навчальному році в цих університетах підвищили кваліфікацію 107 науково-педагогічних працівників СумДУ. Програми підвищення кваліфікації СумДУ є популярними для представників різних галузей. Замовниками послуг професійного розвитку виступають навчальні заклади, підприємства, бізнес-структури, органи державного управління, об’єднані територіальні громади. Збільшилася кількість звернень від населення з особистих освітніх потреб.

Новаціями у системі підвищення кваліфікації Олександр Володимирович назвав стажування у кращих науково-педагогічних працівників (наставництво), створення їх реєстру; розширення програм з технологій електронного навчання представників різних галузей, осіб з особливими фізичними та освітніми потребами; підготовка менеджерів для закладів освіти – підвищення кваліфікації педагогічних працівників (передбачено Концепцією розвитку педагогічної освіти); пропозиції щодо використання ваучерів професійного розвитку педагогічних працівників в системі підвищення кваліфікації нашого університету (пропозиції від кафедр СумДУ); оприлюднення результатів підвищення кваліфікації в межах політики прозорості та інформаційної відкритості (створення порталу із відповідними сервісами підвищення кваліфікації). По даному питанню вченою радою також прийнято ряд постанов.

 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих
 • Вчена рада СумДУ прийняла ряд рішень щодо мовної політики університету та системи підвищення кваліфікації й освіти для дорослих

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua