Дата публікації:
01 квітня 2019
Кількість переглядів:
1354
Поділитися:

Сумський державний університет одним з перших в Україні отримав ліцензію на підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 081 Право   на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» та «магістр». У 2019 році СумДУ збільшив ліцензійний обсяг студентів на ОКР «бакалавр» до 1530 осіб, на ОКР «магістр» - до 520 осіб. Навчання буде здійснюватися  на денній, заочній, дистанційній і паралельній формах навчання. Перевагами навчання за спеціальністю «Право» в СумДУ є вільний вибір навчальних дисциплін; авторські курси, які не викладаються в інших університетах; викладання англійською мовою; сучасна модель освітньої програми. Крім того, СумДУ співпрацює з провідними юридичними компаніями, державними органами, громадськими організаціями, що значно розширює можливості зі стажування, проходження практики та працевлаштування.

Сумський державний університет має науково-методичне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення, кваліфікований професорсько-викладацький склад та науковий потенціал, що гарантує якісний рівень підготовки фахівців ОКР «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Право».

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 312
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: [email protected]

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: [email protected]