Дата публікації:
01 квітня 2019
Кількість переглядів:
1484
Поділитися:

Сумський державний університет одним з перших в Україні отримав ліцензію на підготовку іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 081 Право   на освітньо-кваліфікаційних рівнях «бакалавр» та «магістр». У 2019 році СумДУ збільшив ліцензійний обсяг студентів на ОКР «бакалавр» до 1530 осіб, на ОКР «магістр» - до 520 осіб. Навчання буде здійснюватися  на денній, заочній, дистанційній і паралельній формах навчання. Перевагами навчання за спеціальністю «Право» в СумДУ є вільний вибір навчальних дисциплін; авторські курси, які не викладаються в інших університетах; викладання англійською мовою; сучасна модель освітньої програми. Крім того, СумДУ співпрацює з провідними юридичними компаніями, державними органами, громадськими організаціями, що значно розширює можливості зі стажування, проходження практики та працевлаштування.

Сумський державний університет має науково-методичне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення, кваліфікований професорсько-викладацький склад та науковий потенціал, що гарантує якісний рівень підготовки фахівців ОКР «бакалавр» та «магістр» за спеціальністю «Право».

Сумський державний університет,
вул. Харківська, 116,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Харківська, 116,
Корпус Г, кімната 312
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: [email protected]

Сумський державний університет
вул. Харківська, 116,
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: [email protected]