Дата публікації:
25 грудня 2020
Кількість переглядів:
1560
Поділитися:

24 грудня відбулося останнє в цьому році засідання вченої ради Сумського державного університету, на якому, крім обговорення і визначення подальших шляхів розвитку наукового спектру діяльності, шляхом голосування затверджено низку документів та прийнято рішення щодо кадрових призначень і присвоєння вчених звань.

Зокрема, перший проректор, переможець виборів на посаду ректора СумДУ Василь Карпуша оголосив проєкти рішень щодо присвоєння почесного звання «Почесний ректор СумДУ» професору Анатолію Васильовичу Васильєву і призначення його радником ректора, які вчена рада ухвалила. Підставою для цих рішень є визначний особистий внесок у розбудову Cумського державного університету А.В.Васильєва, котрий очолює заклад з 2004 року. Як зазначається у рішенні, під керівництвом Анатолія Васильовича СумДУ перетворився в успішний високорейтинговий ЗВО з потужною науково-освітньою та матеріально-технічною базою, новітніми технологіями навчального процесу, увійшов до топ-групи провідних університетів світу і став одним із лідерів вищої освіти України. Також вчена рада визначила засади діяльності Почесного ректора, радника ректора професора А.В. Васильєва.

У своїй доповіді про стан розвитку наукової діяльності та основні завдання на 2021 рік проректор з наукової роботи Анатолій Чорноус зазначив, що упродовж 2020 року навіть в скрутних умовах пандемії забезпечувалось зростання обсягів замовлень на науково-технічну продукцію та підвищення якості наукових досліджень і розробок. Зокрема, збільшилась кількість наукових договорів на проведення досліджень, виготовлення НТП і надання наукових послуг, що виконуються за замовленням від підприємств, установ та організацій різної форми власності, а обсяг укладених відповідних договорів порівняно з аналогічним періодом 2019 р. зріс на 57%. Знаковою подією для СумДУ було підписання найбільшого за роки існування університету науково-технічного договору - міжнародного контракту з КНР щодо розробки спеціалізованого програмного забезпечення для систем радіолокації.

Успішною є участь студентів, аспірантів та молодих вчених у конкурсах наукових проєктів. Зокрема, за підсумком конкурсу молодих вчених у 2020 році СумДУ вже вп’яте поспіль виборює найбільшу кількість проєктів-переможців серед усіх ЗВО України. Близько 100 призових місць здобули представники вишу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, що вчергове забезпечило СумДУ перший показник серед вітчизняних ЗВО.

Підвищилась публікаційна активність. У виданнях, що індексуються БД Scopus, цього року розміщено 402 публікації науковців вишу. За показником кількості штатних наукових і науково-педагогічних працівників, котрі мають 5 і більше публікацій у періодичних виданнях, що індексуються БД Scopus і WoS, університет у 2020 р. зберігає перший показник серед усіх закладів вищої освіти України.

Отже, університет з упевненістю продовжує посідати лідерські місця серед провідних закладів вищої освіти України, покращує свої позиції за показниками розвитку наукової діяльності та публікаційної активності, а також ставить перед собою нові цілі, спрямовані на розвиток навчального та наукового потенціалу.

За результатами обговорення вчена рада ухвалила рішення щодо подальшого  підвищення рівня, форм та методів науково-дослідної роботи, публікаційної активності у виданнях з високими коефіцієнтами впливовості з удосконаленням системи стимулювання авторів, про підвищення ефективності діяльності наукових студентських товариств тощо.

Також на вченій раді було затверджено квоти щодо формування складу Конференції трудового колективу та складу вченої ради СумДУ, правила прийому до університету наступного року, низку освітніх програм та навчальних планів, тем дисертацій на здобуття вчених ступенів. Крім того, ухвалено рішення про вдосконалення структури та змісту освітньо-наукових програм і навчальних планів здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня, надано рекомендації до видання наукових праць та навчально-методичних посібників.

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua