Дата публікації:
13 травня 2022
Кількість переглядів:
234
Поділитися:

12 травня в Сумському державному університеті відбулося засідання Ради із забезпечення якості вищої освіти. 

Інформуючи про стан залучення здобувачів вищої освіти до наукової діяльності та заходи щодо її активізації, голова НТСА СумДУ Марина УТКІНА відзначила високий рівень активності студентів, які займаються науковою діяльністю. Зокрема, за підсумками 2021 року, 147 здобувачів вищої освіти були залучені до виконання НДР у рамках держбюджетної, госпдоговірної або грантової тематики з оплатою праці. 141 студент став автором/співавтором публікацій у виданнях, що індексуються наукометричними базами даних Scopus та/або Web of Science Core Collection або входить до переліку фахових видань категорії Б. Понад 10 років поспіль СумДУ здобуває найбільшу кількість призових місць серед ЗВО України за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. У 2021 році – 131 призове місце.

Разом з тим, рада з якості відзначила необхідність подальшого вдосконалення нормативної бази, а також проведення системних заходів на рівні університету, інститутів (факультетів), кафедр щодо активізації залучення студентів до наукової діяльності. Зокрема, з урахуванням взятого курсу на розбудову моделі університету дослідницького типу, з притаманною йому органічною єдністю наукового та навчального процесів, що визначено Стратегією розвитку СумДУ, вважати залучення студентів до наукової роботи пріоритетним, зокрема під час воєнного стану. У переліку документів, які відповідно до рішення ради з якості заплановано розробити, - цільова комплексна програма «Організація наукової роботи студентів в органічному поєднанні із навчальним процесом на 2023-2025 рр.».

На засіданні було відзначено позитивний вплив сформованої нормативної бази СумДУ на активізацію участі здобувачів в заходах неформальної освіти. Такий підхід є закономірним, оскільки завдання оновлення: неформальна та інформальна освіта мають стати важливими складовими сучасної системи освіти. Інтеграція неформальної та формальної освіти є запорукою підвищення авторитету випускників на ринку праці, підвищення рівня їх працевлаштування, адже роботодавці все більше звертають увагу на наявність у випускників певних компетентностей, зокрема тих, що надаються у системі неформальної освіти.

Рада із забезпечення якості вищої освіти на своєму засіданні також розглянула План роботи  на 2022-2023 навчальний рік, який наразі є відкритим до пропозицій.

«Незважаючи на те, що йде війна, ми нарощуємо активність для того, щоб виконувати свою місію, робити свій внесок у загальну справу. Україна обов’язково переможе!», – наголосив голова вченої ради, голова ради  із забезпечення якості вищої освіти СумДУ Анатолій ВАСИЛЬЄВ.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 312
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: [email protected]

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: [email protected]