Дата публікації:
21 червня 2022
Кількість переглядів:
268
Поділитися:

На засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, що відбулося 21 червня, освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» визнана зразковою.

Кращими практиками в реалізації цих освітніх програм визначено:

  • активну міжнародну академічну мобільність здобувачів і викладачів, їх участь в грантових проєктах ERASMUS+;
  • створені взірцеві умови для проведення наукових досліджень аспірантами, їх залученість до виконання науково-дослідних та госпдоговірних тем з оплатою праці;
  • задіяний потужний викладацький склад, наукове керівництво здійснюють викладачі з високою публікаційною та дослідницькою активністю;
  • сучасне інформаційне та матеріально-технічне забезпечення, що дозволяє проводити навчання та наукові дослідження на рівні світових стандартів тощо.

У СумДУ здійснюється підготовка докторів філософії за більш ніж 20 освітньо-науковими програмами. Наразі університет має 7 освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії, акредитованих Національним агентством, 5 із них визнані зразковими: «Економіка», «Журналістика», «Біологія», «Медицина», «Фінанси, банківська справа та страхування». Ще дві програми - «Право» та «Стоматологія» - акредитовані на 5 років.

Запрошуємо на навчання за освітнім ступенем докторів філософії в Сумському державному університеті. Доєднайтесь до команди професіоналів!

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 312
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: [email protected]

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: [email protected]