×

Повідомлення

PLG_SUMDU_FIELDS_GALLERY_IMAGE_ERROR
Дата публікації:
16 вересня 2022
Кількість переглядів:
447
Поділитися:

15 вересня в Сумському державному університеті відбулось перше в цьому навчальному році засідання ради із забезпечення якості вищої освіти.

«Бажаю усім, щоб цього року ми плідно попрацювали, прийняли правильні рішення, посилили деякі процеси, і щоб діяльність університету в цілому була переможною!», - зазначив голова ради з якості Анатолій ВАСИЛЬЄВ.

Про заходи щодо забезпечення академічної доброчесності в СумДУ учасників засідання поінформував керівник Групи сприяння академічної доброчесності Артем АРТЮХОВ.

У 2020-2022 роках розбудова системи забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності співробітників, здобувачів вищої освіти та здобувачів наукового ступеня доктора наук реалізовувалась у СумДУ за кількома напрямами: зокрема, це розробка і вдосконалення нормативної бази, виконання основних її вимог, а також інформаційно-технологічна діяльність, модернізація освітніх програм, підвищення кваліфікації співробітників.

Із 2021 року університет є учасником проєкту Academic Integrity and
Quality Initiative, що адмініструється Американськими Радами з міжнародної освіти та спрямований на розбудову університетських систем забезпечення академічної доброчесності. Цього ж року почалось виконання проєкту «Open Practices, Transparency and Integrity for Modern Academia» (OPTIMA), мета якого – створення доброчесного освітнього і наукового середовища здобувачів освіти.

Комплект нормативних документів СумДУ із забезпечення академічної доброчесності в освітньо-науковій діяльності взято за основу при розробці НАЗЯВО «Рекомендацій ЗВО щодо розвитку систем забезпечення академічної доброчесності» та інших документів з акредитації освітніх програм.

У той же час рада з якості зазначила, що, незважаючи на проведені заходи, робота з розвитку університетської системи забезпечення академічної доброчесності потребує подальшого посилення і конкретизації. Серед напрямів – створення нових інструментів популяризації та дотримання академічної доброчесності з огляду на підвищення ролі онлайн-навчання, впровадження принципів відкритої науки, активізація студентського самоврядування у формуванні політики академічної доброчесності, розбудова механізмів взаємодії між здобувачами вищої освіти і співробітниками університету.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 312
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: [email protected]

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: [email protected]