Дата публікації:
21 квітня 2011
Кількість переглядів:
295
Поділитися:

21 квітня студенти 1-3 курсів юридичного факультету СумДУ прослухали майстер-клас на тему: «Медіація».

Захід організували представники Головного управління юстиції у Сумській області та члени Юридичної клініки СумДУ з метою надання інформації про врегулювання спорів та альтернативні методи їх вирішення із залученням громадських правозахисних організацій. На думку викладачів юридичного факультету, подібні обговорення в подальшому зможуть допомогти студентам налагодити процес комунікації та проаналізувати конфліктну ситуацію,.

Проводили майстер-клас голова окружного спеціалізованого третейського суду Сумської області, радник міського голови Володимир Єщенко та фахівець в галузі  медіаційної процедури Ірина Дайнека. Зауважимо, що медіація – це вид аль тернативного врегулювання спорів, метод вирішення с порів із залученням посер едни ка (мед іат ора), який допомагає сторонам кон ф лікту налагодити процес ком унік ації і проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби усіх учасників конфлікту.

Захід складався з трьох частин: перегляд відеоролику «Процес медіації», роз’яснювальна лекція та тренінги зі студентами. Як розповіли фахівці, на відміну від формального судового чи арбітражного процесу, під час медіації сторони доходять згоди самі — медіатор не приймає рішення за них – це новий формат роботи, який став досить популярним та ефективним у демократичних країнах, тому майбутнє саме за медіацією.

Студенти юридичного факультету залишилися приємно вражені професійним рівнем обговорення та висловили велику подяку лекторам.

Юридична клініка,
Відділ інформаційно-рекламної діяльності

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua