Дата публікації:
14 грудня 2012
Кількість переглядів:
356
Поділитися:

13 грудня вчена рада Сумського державного університету обговорила питання «Стану наукової діяльності та основні завдання на 2013 рік» та дійшла висновку, що протягом 2012 року в університеті  виконано значний обсяг робіт. Зокрема удосконалення  науково-навчально-виробничого комплексу, забезпечення підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження нових розробок, їх розповсюдження та комерціалізацію.

«У порівнянні з 2011 роком зросли обсяги виконання робіт, які фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, на 37 %. Кількість проектів, які з 1 січня 2013 року фінансуватимуться з державного бюджету, збільшилася з 17 до 20, а обсяг укладених договорів на науково-дослідні роботи, надання наукових послуг за госпдоговорами, державними та міжнародними грантами зріс на 6,5 %»,­­ – доповів проректор з наукової роботи Анатолій Чорноус. 

Серед наукових досягнень проректор виділив першу позицію СумДУ в рейтингу  МОНмолодьспорту України у 2012 році серед класичних університетів за обсягом господарських договорів і показником ефективності використання бюджетних коштів на виконання наукових досліджень і розробок. За підсумками участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук студенти СумДУ вибороли 59 призових місць і вп’яте забезпечили лідерство нашого університету серед ВНЗ України.

Кількість публікацій у виданнях, які індексуються базою даних Scopus, зросла з 59 до 83, індекс Гірша університету підвищився з 15 до 16. Журнал «Нано- та електронної фізики» почав опубліковуватися у БД Scopus. Крім того, виконано чотири гранти Президента України для підтримки досліджень молодих вчених, а сьогодні в університеті реалізується чотири загально-університетські наукові міжнародні гранти та шістдесят індивідуальних.

Ректор СумДУ, голова вченої ради Анатолій Васильєв у своєму виступі зауважив: «Ми зобов’язані вийти на результати світового рівня і визнання світовою науковою спільнотою». На його думку, з метою сталого розвитку наукової діяльності вишу в 2013 році ректорат, директори інститутів, декани факультетів та завідувачі кафедр повинні продовжувати підвищення рівня науково-дослідних робіт та форм її реалізації, адже дорогу до успіху здолає тільки той, хто не зупиняється і  йде вперед.

Відділ інформаційно-рекламної діяльності

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua