Дата публікації:
17 березня 2015
Кількість переглядів:
1713
Поділитися:

12-14 березня перекладачі-філологи відзначали 20-річчя спеціальності «Переклад». З цієї нагоди в університеті пройшли дві всеукраїнські науково-практичні конференції та конкурс віршів і художнього перекладу «Alter-Ego».

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Методологічні проблеми сучасного перекладознавства» зібрала науковців, викладачів, аспірантів і студентів із провідних вишів України. Робота конференції проходила у трьох секціях: теоретико-методологічні засади перекладознавства, міждисциплінарний статус перекладознавства, вербальні та невербальні аспекти комунікації. Результати досліджень опубліковані в першому та другому номерах наукового журналу «Філологічні трактати» (2015 рік).

На V Всеукраїнській  студентській  науково-практичній  конференції «Перекладацькі інновації» власні дослідження оприлюднили 67 науковців, студентів, аспірантів, роботодавців. У тому числі, до збірки увійшли 17 публікацій закордонних науковців, які представляють Євразійський національний університет ім. Л. М. Гумільова (м. Астана, Казахстан) та Римський університет ла Сапієнца (м. Рим, Італія).

Тематика конференції торкалася широкого кола лінгвістичних і перекладознавчих питань: переклад та міжкультурна комунікація, актуальні проблеми сучасного перекладознавства, дискурсивна лінгвістика.

Для довідки. Спеціальність «Переклад» СумДУ була відкрита з ініціативи академіка Академії Наук Вищої Школи України, доктора філологічних наук, професора Світлани Швачко. Нині підготовка перекладачів здійснюється на базі кафедри теорії та практики перекладу (завідувач – Світлана Швачко) та кафедрі германської філології (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Ірина Кобякова). За 20 років вищу освіту за цією спеціальністю здобули понад дві тисячі бакалаврів, спеціалістів і магістрів.

З метою розширення міжнародного співробітництва професорсько-викладацький склад кафедр тісно співпрацює з зарубіжними колегами, серед яких – представники Польщі, Німеччини, Італії, Латвії, Білорусі, Казахстану. Одним із пріоритетів кафедри є практично-орієнтована підготовка студентів.

Відділ інформаційно-рекламної діяльності

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 312
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: [email protected]

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: [email protected]