Оновлений веб-сайт СумДУ працює у бета-режимі, стара версія: https://old.sumdu.edu.ua
Дата публікації:
25 лютого 2019
Кількість переглядів:
918
Поділитися:

21 лютого вченою радою Сумського державного університету було затверджено Кодекс академічної доброчесності та Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Сумському державному університеті. Документи оприлюднено на сайті СумДУ в Реєстрі основної нормативної бази системи управління якістю діяльності Сумського державного університету.

Кодекс академічної доброчесності визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньо-наукової діяльності здобувачами вищої освіти, а також педагогічними, науково-педагогічними, науковими працівниками та іншими категоріями співробітників з дотриманням при цьому основних моральних і правових норм академічної поведінки, - йдеться у загальних положеннях Кодексу. Документ містить перелік основних принципів та фундаментальних цінностей академічної доброчесності, серед яких: чеснота, чесність та порядність, правда, прозорість, законність, повага, довіра, підзвітність, рівність та соціальна справедливість тощо. Кодекс регламентує види порушень академічної доброчесності та відповідальність у разі цих порушень. Додатками до Кодексу є форми декларації про дотримання академічної доброчесності здобувачем вищої освіти та співробітником СумДУ.

Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин у Сумському державному університеті містить розділи щодо університетської системи сприяння дотриманню принципів доброчесності, управління процесом дотримання академічної доброчесності на загальноуніверситеському та локальному рівнях, порядку перевірки навчальних, кваліфікаційних, науково-методичних та наукових робіт на плагіат,  заходи з попередження порушень академічної доброчесності тощо.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua