Дата публікації:
22 квітня 2019
Кількість переглядів:
233
Поділитися:

18–19 квітня в Легкоатлетичному манежі Сумського державного університету відбулася VI Міжнародна науково-методична конференція «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту». У роботі конференції взяли участь представники загальної та вищої освіти з України, Польщі, Білорусі, Нідерландів, Естонії – загалом 131 учасник. На пленарному та секційному засіданнях були заслухані й обговорені доповіді студентів СумДУ спеціальності «Фізична культура і спорт»: Ігоря Чернецького, Ганни Співак, Анни Солдатенко, Вадима Корольчука, Андрія Замули, Дмитра Богуславця, Вікторії Козіонової, Марини Якименко, Віталія Васильєва (факультет електроніки та інформаційних технологій).

Студенти обговорювали проблеми застосування інноваційних технологій в системі підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання і спорту; підвищення якості освіти в системі фізичного виховання і спорту; сучасні технології навчання плаванню дітей; формування здорового способу життя студентської молоді; соціально-економічні та програмно-нормативні засади підвищення кваліфікації фахівців фізичного виховання; оздоровлення та рекреації різних верств населення.

До збірника матеріалів конференції подано тези доповідей з 14-ти ЗВО: Дніпровський державний технічний університет, Одеський національний політехнічний університет, Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, Харківський національний медичний університет, Сумський державний університет, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, Українська Академія Будо і Спортивних Єдиноборств, Таганрогский институт имени А.П. Чехова «Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ),Сибирский гос. университет науки и технологии, им. В.Ф. Решетнева, Гомельський державний університет ім. Ф. Скоріни, Мозирський державний педагогічний університет ім. І.П. Шамякина, Факультет економіки та бізнесу Амстердамського університету, Тартуський університет, Люблинський політехнічний університет м. Люблін.

До складу  організаційного комітету конференції від СумДУ увійшли: Володимир Сергієнко  – завідувач секції «Фізична культура і спорт» (голова організаційного комітету); Наталія Долгова – старший  викладач КФВ; Юрій Остапенко – старший викладач КФВ; Тетяна Верхогляд – старший лаборант КФВ; Анатолій Лозовий – міжнародний експерт 8 рівня EQF Української Академії Будо і Спортивних Єдиноборств.

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua