Дата публікації:
18 вересня 2019
Кількість переглядів:
152
Поділитися:

У червні 2019 року стартував проєкт «Міжуніверситетська співпраця як інструмент підвищення якості обраних університетів України». Партнерами проєкту є: Чеський університет природничих наук м. Прага (Чехія), Сумський державний університет, Сумський національний аграрний університет,  Білоцерківський національний аграрний університет, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва та Дніпровський державний аграрно-економічний університет. Координує проєкт в Україні від СумДУ доцент кафедри міжнародних економічних відносин навчально-наукового інституту бізнес-технологій «УАБС» СумДУ Оксана Замора.

Мета проєкту  - посилити нарощування потенціалу менеджменту молодих академічних працівників, дослідників та магістрів у кількох українських університетах у галузі забезпечення якості, наукових досліджень, співпраці з практикою та залучення громад. Проєкт передбачає безпосередню участь чеських вчених у реалізації проєктних заходів, що дозволить здійснити обмін ноу-хау та передати належну практику з Чеського університету наук про життя в Празі до університетів-партнерів.

Проєкт включає професійні тематичні семінари з інструментів забезпечення якості на практиці, посилення наукової та дослідницької діяльності, пропозиції щодо запровадження Зеленого офісу та передачу ноу-хау з функціонування та розвитку бізнес-інкубаторів в університетах. Невід’ємною частиною цього є зміцнення партнерства з діловою спільнотою щодо стажування студентів.

Зокрема,  будуть вимірюватися компетентності за допомогою імітаційної гри Office Day від компанії BEHAVERA для ознайомлення з тенденціями в освіті 4.0. Розвиватимуться м'які навички, T-профіль та M-профіль компетентностей.

Будуть проводитися навчальні заходи, що ознайомлять учасників з основними етичними принципами їх діяльності в академічній та іншій діяльності як в університетській, так і позауніверситетській сферах, особливо якщо мова йде про навчальну, наукову та дослідницьку діяльності, розвитку та інновацій, мистецької чи іншої творчої діяльності. Метою буде поширення досвіду про функціонування комітетів з етики в Чехії та за кордоном та передача цього інструменту в українські університети.

З метою підвищення якості та інтенсивності наукової діяльності університету  для студентів буде проведено підготовку до проєктування кількісного емпіричного опитування та збирання даних. Студенти дізнаються, як сформулювати дослідницьке питання та гіпотезу на основі огляду літератури та як зв’язати дослідницьке питання з відповідною розробкою та методологією дослідження. Навчання у межах проєкту дасть змогу молодим дослідникам розвинути розуміння сильних та слабких сторін кількісних, якісних та змішаних методів та практичних навичок проведення досліджень. Ці навички підготують молодого дослідника до проведення майбутніх прикладних науково-дослідних заходів у його кар’єрі.

Пройдуть семінари для знайомства студентів докторських навчальних програм та молодих дослідників із сутністю наукових досліджень, основами наукової роботи, а також принципами наукометрії. Невід'ємною частиною цього проєкту є ознайомлення учасників семінарів з онлайн-базами даних, їх інструментами для оцінки продуктивності наукових робіт та різними інтегрованими інструментами для відстеження, аналізу та візуалізації досліджень з подальшою метою отримання грантового фінансування на свої дослідження.

Заплановано семінар про значення та важливість створення багатопрофільних наукових колективів, дискусія щодо підводних каменів управління науковими колективами. З другого року проекту (2020+) в кожному університеті-партнері буде оголошено конкурс на грантове фінансування пропозицій для подання тем, присвячених дослідницькій діяльності багатопрофільних наукових колективів.

Залучатимуться магістри до науково-дослідної діяльності в університетах та спільних навчальних візитів з метою презентації науково-дослідних систем, їх труднощів та викликів у майбутньому. Мета – проведення дискусій та налагодження контактів для поглиблення наукової співпраці. Він також включатиме серію практичних семінарів, орієнтованих на розвиток наукових навичок, які також стосуватимуться міжвузівської співпраці молодих вчених та їх колективів.

Буде оголошено грантовий конкурс для 5 команд, кожна з яких отримає грант у розмірі 15 000 чеських крон на проживання, подорож та реєстрацію у міжнародній конференції. Участь у дводенній конференції буде доповнено одноденним відвідуванням Інституту освіти та консультування Чеського УПН м. Прага. Грант буде залежати від написання наукового доробку, який буде представлений на конференції та опублікований у збірнику, який буде надісланий для індексації WoS. Як результат – 5 наукових статей, індексованих в WoS.

Знайомство з концепцією Green Office та робота по заснуванню/вдосконаленню власної структури. Підвищення обізнаності студентів та викладачів про можливості Green Office.

Підтримка розвитку бізнес-інкубатора з передачею конкретних ноу-хау у впровадженні бізнес-інкубатора в Чеському університеті та створення комплексного уявлення про функціонування інкубаторів загалом. Метою є збір інформацій щодо роботи/створення бізнес-інкубатора та розробки базового плану його роботи з метою представлення цих планів керівництву університету.

Співпраця з бізнесом для забезпечення виробничих практик/стажувань: навчальні заходи, розроблені спеціально для координаторів практичного навчання та керівників відділів, присвячені процедурам Посібника з якості для забезпечення професійного досвіду, отриманого у МСП з точки зору управління, стратегій, освіти та навчання, а також організації самого стажування.

У межах проєкту запланована закупівля потужного комп’ютера для наукових обчислень для кафедри міжнародних економічних відносин на суму 1350 USD.

 

                                                                                                                              

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 (0542) 68-78-35
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 (0542) 687-899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua