Дата публікації:
10 грудня 2019
Кількість переглядів:
317
Поділитися:

9 грудня у рамках дводенного тренінгу відбулося засідання «круглого столу», присвяченого новій процедурі акредитації освітніх програм, за участі заступниці голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Олени Єременко.

У своєму виступі вона узагальнила перший практичний досвід агентства з проведення акредитації, а також представила візію розвитку і вдосконалення цих процедур у контексті розбудови системи якості вищої освіти в Україні.

Значну увагу Олена Єременко приділила забезпеченню об'єктивності експертної оцінки освітньої діяльності закладів вищої освіти, необхідності запровадження відповідного механізму в роботі експертних груп агентства.

Ректор Сумського державного університету Анатолій Васильєв зазначив, що перший досвід проходження нових акредитаційних процедур за новими правилами є позитивним і оцінки експертних груп якраз підтверджують правильність обраного вектору розвитку університету з розбудови внутрішньої системи забезпечення якості діяльності.

Під час круглого столу обговорювалися питання взаємоузгодження вимог нормативної бази України у сфері освітньої діяльності, практичні аспекти підготовки звітів про самооцінювання освітніх програм з урахуванням затвердження нових стандартів вищої освіти та змін у нормативній базі, що відбулися під час реалізації освітніх програм. Також було зосереджено увагу на відмінностях у процедурах ліцензування та акредитації освітньої діяльності, специфіці організації акредитації освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії, що буде проводитися в Україні вперше.

У рамках дискусії учасники обмінялися практичним досвідом та особистими враженнями з проходження акредитації за новою процедурою перших 4 магістерських програм СумДУ - "Інтелектуальна власність", "Комп'ютерна механіка", "Прикладна математика" та "Електротехнічні системи електроспоживання".

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua