Дата публікації:
13 грудня 2019
Кількість переглядів:
386
Поділитися:

12 грудня на засідання вченої ради Сумського державного університету було розглянуто проєкт Стратегічного плану розвитку СумДУ на 2020-2026 роки. Цей документ обговорювався протягом року в експертному середовищі, до якого увійшли директори інститутів, декани факультетів, керівники структурних підрозділів університету. Пропозиції та зміни до проєкту стратегічного плану надходили також від членів колективу.

Представляючи проєкт документу на засіданні вченої ради, ректор СумДУ Анатолій Васильєв наголосив, що домінантою стратегічного плану є ефективний сталий випереджаючий розвиток університету, а реалізація стратегії забезпечить конкурентоспроможність СумДУ як в українському, так і у міжнародному науково-освітньому просторі. Вчена рада університету одноголосно схвалила цей документ. Наступний етап – затвердження Стратегічного плану розвитку СумДУ на 2020-2026 роки на Конференції трудового колективу університету.

На засіданні члени вченої ради розглянули стан розвитку наукової діяльності та визначили основні завдання за цим напрямком на 2020 рік. Зокрема, було відзначено роботу щодо вдосконалення нормативної бази зі стимулювання наукової діяльності та публікаційної активності вчених; системність у підготовці запитів на фінансування МОН України з держбюджетними НДР; зростання кількості наукових договорів на проведення досліджень, виготовлення НТП і надання наукових послуг; розбудову дослідницької інфраструктури тощо. Вчена рада затвердила перелік заходів, спрямованих на подальший розвиток наукової діяльності в СумДУ.

Ще одним важливим документом, схваленим вченою радою, стала Екологічна політика Сумського державного університету. Це базовий документ, який задекларував пріоритетність екологічних аспектів в загальноорганізаційній, адміністративно-господарській, освітній, науковій та позанавчальній діяльності вишу. Екологічна політика СумДУ сформована, виходячи з ролі закладів вищої освіти у формуванні національних та регіональних політик з урахуванням цілей сталого розвитку.

 

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 306
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: info@inform.sumdu.edu.ua

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: info@media.sumdu.edu.ua