Дата публікації:
23 листопада 2022
Кількість переглядів:
291
Поділитися:

У листопаді 2022 року успішно завершується 4-х річний проєкт REHAB: 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP «Інноваційна реабілітаційна освіта – впровадження нових магістерських програм в Україні» програми ЄС Еразмус+ за участі Сумського державного університету.

Партнери проєкту підбивають підсумки та окреслюють перспективи подальшого співробітництва.

Цей проєкт має надзвичайно вагомі здобутки: розроблення стандарту зі спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія для другого (магістерського) рівня вищої освіти; розроблення і впровадження нових магістерських освітньо-професійних програм з фізичної терапії за європейськими стандартами, зокрема у СумДУ; розроблення нових навчальних посібників українською мовою; створення дистанційних курсів; апробація інтегрованого тестового іспиту «Крок 2»; створення сучасних навчально-наукових лабораторій фізичної реабілітації тощо.

СумДУ, як український заклад-партнер, отримав чудову матеріально-технічну та методичну базу для підвищення якості вищої освіти за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія».

За словами проректора з науково-педагогічної роботи Олександра БРІЖАТОГО, реалізація проєкту має на меті підготовку висококваліфікованих фахівців у сфері фізичної реабілітації, що є надзвичайно актуальним для нашої країни сьогодні.

Начальник управління міжнародного співробітництва Костянтин КИРИЧЕНКО високо оцінив діяльність кафедри фізичної терапії, ерготерапії та спортивної медицини навчально-наукового медичного інституту та якісне виконання завдань проєкт, що зумовило потужні результати зі створення сучасного навчального середовища для майбутніх фахівців з фізичної реабілітації.

Сумський державний університет,
вул. Римського-Корсакова,2,
м. Суми, Україна, 40007

Контакти для екстреного зв'язку
Інша контактна інформація
Доступ до публічної інформації

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Г, кімната 312
Тел. : +38 0542 687835
e-mail: [email protected]

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова, 2
Корпус Ц, кімната 307
Тел.: +38 0542 687899
e-mail: [email protected]